OFERUJEMY:

  •  wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, c.o.)
  • wykonanie zewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
  • sporządzenie projektów instalacji sanitarnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
  • prowadzenie nadzorów inwestorskich we wszystkich specjalnościach
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy itp.
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz